'

پلمب ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد

پلمب ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد

در ادامه اجرای طرح مبارزه با فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد صبح شنبه چهارم دی ۲۲ مرکز خرده توزیع مواد مخدر با حضور معاون دادستان و نیروی انتظامی در محله خواجه ربیع مشهد پلمب شد و متخلفین تحویل مراجع قضایی شدند.

یک نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.